Corredor de l'Hidrogen de l'Ebre

Corredor de l'Hidrogen de l'Ebre

Liderar el desplegament de la cadena de valor de l’hidrogen renovable al sud d'Europa

Compromesos amb
la descarbonització,
la transició i el desenvolupament.

Scroll

Principals
indicadors

See more indicators

411 entitats associades

215 projectes

970 MW potència electrolitzadors

16 electrolitzadors

311.000 Tones/any Producció d’hidrogen renovable

2.874.760 Tones/any CO2 reduït

9.440 Milions € inversió

90 Hidrogeneres

185 Autobusos

938 Camions

4 Trens

512 KM Longitud d’hidroducte

47 Centres tecnològics i de coneixement

1.670 Tones/any Combustibles sintètics (producció)

3327,7 MW Capacitat solar instal·lada 2021

6093,1 MW Capacitat eòlica instal·lada

Característiques fan que l’EH2C aporti valor

Geogràfiques

El Corredor de l'Ebre adquireix una dimensió i rellevància, com a ecosistema equivalent a les grans valls de l'hidrogen europees, i és el corredor amb més rellevància en l’àmbit estatal.

Frontera amb França i Andorra. Permet vertebrar la cadena de valor de l’H2 renovable entre Europa i la península Ibèrica.

Connexió amb els dos eixos atlàntic i mediterrani, vertebradors en l’àmbit europeu de les grans infraestructures de transport (TEN-T) i energia (TEN-E). Es planifiquen dos grans projectes: H2Med (Barcelona-Marsella) i Corredor Verd H2, al llarg de l'Ebre.

Accés al mar Cantàbric (façana atlàntica) i al Mediterrani

3 ports industrials, Barcelona, Tarragona i Bilbao, i un port sec a Saragossa

Importants pols industrials a l’entorn dels ports

Grans àrees metropolitanes, que poden tenir demandes de solucions energètiques per a la mobilitat i l’ús domèstic.

Industrials

Ser líders al sud d’Europa en el desplegament de l’economia de l’hidrogen i la vertebració de la cadena de valor i industrial europea.

Important hub logístic que connecta la península Ibèrica amb Europa.

Dos grans consumidors actuals d’hidrogen, i un dels majors complexos petroquímics de l’Estat.

Tres dels principals pols industrials de l’Estat.

Cadena de valor manufacturera de béns i equips d’emmagatzematge, distribució i subministrament d’hidrogen.

Gran capacitat de generació d’energia renovable eòlica i solar

Sòlida posició industrial en el sector energètic renovable, amb presència de les grans multinacionals eòliques.

Tecnològiques

Desenvolupament de capacitats tecnològiques i industrials locals, única via per convertir un repte, la transició econòmica, en una oportunitat de desenvolupament econòmic i social al territori.

Existeix una xarxa de centres tecnològics, d’innovació i coneixement de primer ordre, pioners en el desenvolupament de solucions d’hidrogen.

Institucionals

Projecte pioner de cooperació publicoprivada, interterritorial i multisectorial, amb l’objectiu comú de descarbonitzar l’economia i promoure el desenvolupament econòmic i social del territori.

Ferri compromís de les administracions públiques dels territoris per impulsar la descarbonització de l’economia a través del vector hidrogen renovable

Dins de les estratègies d’aquestes administracions, hi ha el desenvolupament de l'hidrogen com un dels pilars de la recuperació econòmica.

Compromís de les institucions per garantir la reducció de la desigualtat i la participació activa i en igualtat de condicions de les dones en la transició energètica.

Voluntat de col·laborar, de manera interregional i multisectorial, per emprendre el desenvolupament coordinat de l'hidrogen renovable amb accions a tota la cadena de valor.

Comprimís dels territoris amb el desenvolupament sostenible

Formen part de la Comunitat de Treball del Pirineu, i tenen un fort compromís amb la col·laboració en l’àmbit europeu, amb presència en iniciatives com l'European Clean Hydrogen Alliance o Hydrogen Europe.

Objectius del Corredor de l’Hidrogen de l’Ebre

1.

Liderar el desplegament de la cadena de valor de l’hidrogen renovable al sud d'Europa per generar valor sostenible en forma de beneficis mediambientals, socials i econòmics, i vertebrar-se a la cadena de valor i industrial europea.

2.

Desenvolupar un projecte pioner de cooperació publicoprivada, interterritorial i multisectorial, amb l’objectiu comú de descarbonitzar l’economia i el desenvolupament econòmic i social del territori. També que aprofiti les sinergies i complementarietats existents entre els qui hi cooperen, per descarbonitzar l'economia i el transport.

3.

Desenvolupar les capacitats tecnològiques i industrials locals. Única forma de convertir un repte —la transició energètica— en una oportunitat de desenvolupament econòmic i social del territori.

4.

Generar projectes a tota la cadena de valor de l’hidrogen renovable. Només amb el desenvolupament d’ecosistemes que potencien tota la cadena de valor s’avança cap a un desenvolupament de l’economia de l’hidrogen.

5.

Capacitat real de convertir-se en exportador cap a Europa d'aquest vector energètic, per la seva capacitat de producció i la seva ubicació geogràfica.

6.

Adquirir una dimensió i rellevància, com a ecosistema equivalent a les grans valls de l'hidrogen europees, sent el Corredor de l’Hidrogen de l’Ebre el corredor amb més rellevància en l’àmbit estatal.